Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2023 diễn ra sáng 8/1 tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị, năm nay tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11 của Ban Bí thư.

Điểm nổi bật trong năm qua, có 9 địa phương hoàn thành xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1, đó là Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang. Trong số 9 trường này, một số trường đã xây dựng lộ trình đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025.

Ông Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ là quan trọng nhất trong xây dựng trường chuẩn và tiêu chí của chuẩn mức 2 rất lớn, đòi hỏi nỗ lực rất lớn và phải rất lâu dài, đặc biệt là tiêu chí về đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sỹ. Việc thứ hai, chúng tôi phải tập trung xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và trong xây dựng văn hóa trường Đảng”.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng chủ động xây dựng và triển khai Đề án trường chính trị chuẩn, thậm chí có sự chuẩn bị từ trước khi ban hành Quy định 11 – năm 2021 của Ban Bí thư, nhất là vấn đề đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên, hoạt động khoa học.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao 9 địa phương nỗ lực chỉ đạo, hoàn thành triển khai xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1: Các trường đã bám sát vào các tiêu chí, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, chất lượng từng tiêu chí xây dựng trường chuẩn chính trị. Tuy nhiên vẫn còn trường chưa được phê duyệt Đề án Trường Chính trị chuẩn, nhiều trường không nỗ lực thì không thể đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025.

Đề nghị năm 2024 tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11 của Ban Bí thư, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Những đơn vị chưa phê duyệt phải khẩn trương phê duyệt trường chính trị chuẩn mức 1. Thứ hai, những trường đã đạt chuẩn mức 1 thì khẩn trương xây dựng, điều chỉnh, bổ sung cho đề án đã được phê duyệt về việc xây dựng lộ trình chuẩn mức 2. Hiện đang rất nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức 2. Số chỉ tiêu còn lại vẫn chủ yếu chuẩn hóa về: đội ngũ giảng viên, đội ngũ lãnh đạo về nhiệm vụ nghiên cứu và cơ sở vật chất”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88