Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản, đất hiếm chưa khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nói chung, bao gồm cả khoáng sản là đất hiếm (có mỏ xác định tại các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai); thực hiện việc truy quét, giải tỏa hoạt động khai thác trái phép hoặc các hoạt động đào trộm, hạ cốt nền để khai thác khoáng sản trái phép và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn và các huyện thuộc các địa phương khác nằm trong khu vực giáp ranh địa giới hành chính.

Bảo vệ nghiêm ngặt các mỏ đất hiếm chưa khai thác ở Lào Cai - Ảnh 1.

Khu vực Tân Thượng – Cam Cọn nằm trên địa bàn huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên là mỏ đất hiếm của tỉnh Lào Cai được Chính phủ phê duyệt nằm trong danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai).

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan được yêu cầu thường xuyên rà soát, giám sát hoạt động xuất, nhập khẩu khoáng sản qua biên giới đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai được giao chủ trì, phối hợp với lực lượng có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả khoáng sản là đất hiếm; xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo các nhà khoa học, đất hiếm được gọi là “vitamin của nền công nghiệp hiện đại” vì là thành phần không thể thiếu trong sản xuất các loại thiết bị và linh kiện trong công nghệ thông tin, y khoa, giao thông, hóa lọc dầu, luyện kim, quân sự và nhiều lĩnh vực khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88