(Xây dựng) – UBND Thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã ban hành Kết luận thanh tra số 2155/KL-UBND ngày 31/8/2023 về tình hình quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng đối với UBND phường Tân Đông Hiệp (giai đoạn năm 2020 – 2022). Kết luận thanh tra chỉ ra công tác quản lý đất công, quản lý trật tự xây dựng UBND phường Tân Đông Hiệp để xảy ra nhiều vi phạm.

Bình Dương: Vi phạm công tác quản lý đất công, trật tự xây dựng, nhiều cán bộ bị yêu cầu xử lý
Nhà hàng Trần Long không sử dụng đúng công năng giấy phép làm nhà ở, xây dựng công trình không phép hơn 700m2.

36 công trình sai phép, không phép

Theo Kết luận thanh tra, tổng số đất công trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp là 144. Trong đó đất công do UBND phường quản lý là 31 vị trí.

Có 2 vị trí đất công phường quản lý bị lấn chiếm là thửa đất 157m2 thuộc thửa 2076, tờ bản đồ số 1TDH.A (Công ty Thái An đã xây dựng kho hơn 50m2) và thửa đất 2073 tờ bản đồ số 1TDH.A với diện tích 1.230m2 (ông Nguyễn Trung Kiên lấn chiếm xây dựng văn phòng 26,1m2).

Về công tác quản lý trật tự xây dựng trong thời kỳ thanh tra, UBND phường đã cấp phép xây dựng 1.190 công trình. Trong đó, năm 2020 là 477 công trình, năm 2021 là 448 công trình và 6 tháng đầu năm 2022 là 265 công trình.

Kết quả kiểm tra: 526 công trình xây dựng có 490 công trình xây dựng đúng phép, 11 công trình sai phép, 25 công trình không phép.

Trong 25 công trình xây dựng không phép, UBND phường Tân Đông Hiệp đã kiểm tra lập biên bản 25 công trình xây dựng không phép. Trong đó, lập biên bản vi phạm hành chính trình UBND thành phố ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 16 trường hợp.

UBND phường lập biên bản vi phạm hành chính trình UBND Thành phố trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp. Vận động 2 trường hợp người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Bình Dương: Vi phạm công tác quản lý đất công, trật tự xây dựng, nhiều cán bộ bị yêu cầu xử lý
Trụ sở UBND phường Tân Đông Hiệp đang được xây dựng lại.

Đối với 11 công trình sai phép: UBND phường Tân Đông Hiệp đã phối hợp Đội Trật tự xây dựng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 9 trường hợp; mời làm việc có 1 trường hợp; 1 trường hợp chủ công trình cam kết tự khắc phục.

Trong đó, có 4 trường hợp chấp hành đóng tiền phạt, đã hoàn tất thủ tục đấu đai, xây dựng; 3 trường hợp chấp hành đóng tiền phạt, nhưng chưa tháo dỡ công trình vi phạm; 2 trường hợp chấp hành đóng tiền phạt và tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Về cấp phép sửa chữa: UBND phường Tân Đông Hiệp cấp phép tổng số 45 trường hợp. Trong đó: năm 2020 là 22 trường hợp, năm 2021 là 23 trường hợp.

Nhiều công trình trái phép, không phép chưa được xử lý

Theo Báo cáo của UBND phường Tân Đông Hiệp, trong năm 2020 có 9 công trình vi phạm xây dựng. Trong đó, có 4 công trình đã tự tháo dỡ, 1 công trình đã lập thủ tục, 3 công trình đã tổ chức cưỡng chế, 1 công trình chưa khắc phục hậu quả là công trình của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Long Phan.

“Đối với 9 công trình xử lý năm 2020, cơ bản UBND phường đã tập trung xử lý. Tuy nhiên, kết quả xử lý chưa triệt để, có 4 công trình đã bị cưỡng chế hoặc tự tháo dỡ hình thành nhà tạm hoặc tháo dỡ chưa hết, 1 công trình đã lập thủ tục cấp phép xây dựng nhưng xây dựng không đúng giấy phép được cấp nhưng UBND phường không phúc tra xử lý, 3 trường hợp chưa được lập biên bản kịp thời”, Kết luận chỉ ra.

Năm 2021, phát sinh 9 công trình vi phạm không có phép, trong đó có 8 công trình phạt tiền, 9/9 công trình đều phải tháo dỡ. Qua kiểm tra hồ sơ, có 3/8 công trình chấp hành hình thức phạt tiền, 9/9 công trình chưa tháo dỡ công trình vi phạm.

“Qua rà soát hồ sơ vi phạm hành chính do phường lập, UBND phường đã không kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với hầu hết các công trình không phép. Các công trình xây dựng không phép năm 2021 tỷ lệ chấp hành quyết định còn thấp, 8/8 quyết định có hiệu lực thi hành đến nay chưa tháo dỡ công trình vi phạm. UBND phường đã có văn bản kiến nghị thành phố ban hành quyết định cưỡng chế đối với các trường hợp chưa chấp hành, tuy nhiên đến thời điểm thanh tra, Phòng Quản lý đô thị Thành phố chưa tham mưu, ban hành quyết định cưỡng chế”, Kết luận nêu rõ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 6 công trình vi phạm, trong đó, có 2 công trình đã tự tháo dỡ, 1 công trình cưỡng chế, 2 công trình đã lập thủ tục, điều chỉnh giấy phép xây dựng. Tỷ lệ thực hiện 5/6 công trình, còn 1 công trình chưa thực hiện khôi phục hiện trạng ban đầu.

Bình Dương: Vi phạm công tác quản lý đất công, trật tự xây dựng, nhiều cán bộ bị yêu cầu xử lý
Nhà hàng Trần Long cách UBND phường Tân Đông Hiệp không xa nhưng được Đoàn kiểm tra Thành phố phát hiện việc sử dụng không đúng công năng nhà ở, xây dựng không phép.

Đối với hồ sơ cấp phép sửa chữa của UBND phường, Đoàn kiểm tra ngẫu nhiên 16/23 trường hợp năm 2021 thì có 3 trường hợp xin phép không sửa chữa; 8/16 công trình kiểm tra có vi phạm so với văn bản cho phép sửa chữa.

Qua thanh tra, Đoàn tiếp nhận một số công trình vi phạm mà UBND phường chưa xử lý như: Công trình nhà kho đường Cây Sao – khu phố Đông Thành do ông Lê Đăng Vinh xây dựng toạ lạc tại khu phố Đông Thành xây dựng sai phép; Công trình nhà hàng Trần Long của ông Lê Viết Sơn không sử dụng đúng công năng giấy phép xây dựng làm nhà ở, đồng thời phát sinh công trình không phép.

Trách nhiệm cán bộ để xảy ra vi phạm

Việc 2 thửa đất công bị lấn chiếm trách nhiệm thuộc về Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp phụ trách kinh tế (giai đoạn 2016 – 2019) là bà Võ Thị Bạch Tuyết; Trưởng phòng Quản lý đô thị (giai đoạn 2017 – 2019) là ông Nguyễn Công Thức chịu trách nhiệm trong việc không hậu kiểm xây dựng; trách nhiệm liên đới thuộc về Chủ tịch UBND phường (giai đoạn 2016 – 2019) là bà Nguyễn Thị Mai Phương và Chủ tịch UBND phường (giai đoạn 2020 – 2023) là ông Võ Văn Giàu phải chịu trách nhiệm liên đới do thiếu kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của cấp dưới trong việc xử lý và thu hồi đất.

Về việc 9 công trình vi phạm năm 2020 chưa xử lý triệt để, phát sinh nhà tạm, trách nhiệm chính thuộc về nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị phụ trách địa bàn phường Tân Đông Hiệp, và Phó Chủ tịch phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng.

Đối với công trình cấp phép sửa chữa năm 2021 vi phạm, trách nhiệm thuộc về bà Võ Thị Bạch Tuyết – Phó Chủ tịch UBND phường và công chức địa chính phường là ông Đào Ngọc Thanh.

Đối với công trình vi phạm do đoàn thanh tra chỉ ra, Phó Chủ tịch phường phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng phải chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, đôn đốc, không kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý; nhân viên Đội quản lý trật tự đô thị phụ trách phường Tân Đông Hiệp gồm: ông Hoàng Văn Hải, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tấn Toàn chịu trách nhiệm.

Với những vi phạm trên, Chủ tịch UBND Thành phố Dĩ An yêu cầu tổ chức kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với bà Võ Thị Bạch Tuyết – Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách kinh tế; xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Đào Ngọc Thanh – Công chức địa chính xây dựng phường.

Xem xét trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Phương Mai – Chủ tịch UBND phường (giai đoạn 2016 – 2019) và ông Võ Văn Giàu – Chủ tịch UBND phường (giai đoạn 2020 – 2023).

Xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Tuấn Hiệp – Trưởng phòng Quản lý đô thị kiêm Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố và các cán bộ liên quan; xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Công Thức – Trưởng phòng Quản lý đô thị (giai đoạn 2017 – 2019).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win