Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 10.578 m2 đất sản xuất kinh doanh thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số A2; 28.731,5 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thửa đất số C1, tờ bản đồ số C; 27.592 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thửa đất số C3, tờ bản đồ số C; 184.624 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số N; 44.864,7 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số CX3; 40.651 m2 đất thương mại dịch vụ thuộc thửa đất số 2, tờ bản đồ số KT-03/3. Tài sản được đưa ra đấu giá trọn gói, không bán riêng lẻ.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán tới ngày 1/12/2023. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 4/12/2023. Được biết, tài sản nêu trên đã được đưa ra bán đấu giá vào ngày 15/9/2023 với giá khởi điểm 1.407,4 tỷ đồng nhưng không thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win