Huy động vốn trái phiếu chính phủ đã đảm bảo hiệu quả vay và sử dụng vốn vay Chính phủ giao KBNN xây dựng phương án phát hành trái phiếu chính phủ riêng lẻ Thị trường trái phiếu chính phủ tăng trưởng trên thị trường sơ cấp và thứ cấp
Thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam đã từng bước phát triển.	 Ảnh: ST
Thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam đã từng bước phát triển. Ảnh: ST

Theo KBNN, khối lượng TPCP phát hành gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách trung ương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Toàn bộ TPCP được đấu thầu phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, kỳ hạn phát hành đa dạng, tập trung từ 5 năm trở lên để tiếp tục cơ cấu lại danh mục TPCP theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn, góp phần cơ cấu lại nợ công an toàn, bền vững.

Cùng với đó, các chỉ tiêu về phát hành TPCP năm 2023 được điều hành phù hợp với chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Cụ thể, kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 12,58 năm, đảm bảo mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân 9-11 năm do Quốc hội đề ra, qua đó, duy trì thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP ở mức trên 9 năm, góp phần tái cơ cấu danh mục nợ TPCP, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn của ngân sách Trung ương.

Lãi suất phát hành TPCP bình quân là 3,21%/năm, phù hợp với tình hình thị trường và quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài nhiệm vụ phát hành, KBNN cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán gốc, lãi TPCP đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư, góp phần đảm bảo uy tín Chính phủ.

Năm 2024, KBNN cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn TPCP theo kế hoạch được Bộ Tài chính giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win