NHCSXH chi nhánh Phú Yên
NHCSXH chi nhánh Phú Yên đã và đang đẩy mạnh cho vay giải quyết việc làm

Theo số liệu từ NHCSXH chi nhánh Phú Yên, lũy kế đến nay, dư nợ các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP trên địa bàn tỉnh đạt 396 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 140 tỷ đồng với 3.050 lao động; cho vay nhà ở xã hội 144 tỷ đồng với 392 hộ vay; cho vay học sinh sinh viên mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến 48 tỷ đồng với 3.666 hộ vay; cho vay cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập 4 tỷ đồng với 65 cơ sở; cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 60 tỷ đồng với 1.116 hộ vay.

Mới đây, NHCSXH chi nhánh Phú Yên đã được trung ương điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, Chi nhánh được phân bổ thêm 250 tỷ đồng vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để giải ngân trong 2 tháng cuối năm 2023.

Ngoài nguồn vốn được phân bổ theo Nghị quyết 11/NQ-CP, NHCSXH Phú Yên còn được phân bổ nguồn vốn theo các chương trình cho vay thường xuyên. Đến nay, dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ngoài Nghị quyết 11/NQ-CP của chi nhánh đạt 625 tỷ đồng với 15.561 khách hàng đang vay vốn.

Những năm gần đây, xác định vốn vay giải quyết việc làm là một trong những ‘kênh’ quan trọng hỗ trợ người dân có thêm ‘cần câu’ để phát triển kinh tế, NHCSXH chi nhánh Phú Yên đã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn… Theo ông Hồ Văn Thục, Giám đốc NHCSXH chi nhánh Phú Yên, nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm góp phần thu hút, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Từ đó, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, đẩy lùi ‘tín dụng đen’ ở khu vực nông thôn. Bên cạnh, nguồn vốn này còn giúp người dân thay đổi thói quen, nhận thức trong sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững…

Trong thời gian tới, để chính sách tín dụng này tiếp tục đi vào cuộc sống và ngày càng phát huy hiệu quả, NHCSXH chi nhánh Phú Yên tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính sách vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện sử dụng vốn vay, đôn đốc, khuyến khích người vay vốn tham dự các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật như: khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư… nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win