Cán bộ một đơn vị ở TP.HCM phục vụ người dân - Ảnh: Q.ĐỊNH

Cán bộ một đơn vị ở TP.HCM phục vụ người dân – Ảnh: Q.ĐỊNH

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 101/2020, nghị định 47/2019 và nghị định 120/2020 của Chính phủ.

Dự kiến số cấp phó ở một loạt cơ quan

Trong đó, tại dự thảo nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Cụ thể phòng thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí. Bao gồm có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cục.

Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 7 biên chế công chức trở lên.

  • Thước đo cán bộ qua tham mưu, dân vận

    Thước đo cán bộ qua tham mưu, dân vậnĐỌC NGAY

Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí là có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của chi cục.

Cùng với đó, khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 5 biên chế công chức trở lên.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng, dự thảo nghị định nêu rõ phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 7 – 9 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó.

Có từ 10 – 15 biên chế công chức được bố trí không quá 2 cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó.

Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ có từ 5 – 7 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó; có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó.

Về tiêu chí thành lập chi cục, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục, chi cục thuộc cục thuộc bộ, theo dự thảo sẽ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí.

Gồm có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Được phân cấp, ủy quyền của cục trưởng để quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cục trưởng. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ, dự thảo nghị định đề xuất chi cục có từ 1 – 3 phòng được bố trí 1 cấp phó; có từ 4 phòng trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó; chi cục không có phòng được bố trí không quá 2 cấp phó.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, dự thảo quy định số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 3 người trên một đơn vị.

Bệnh viện hạng 1 trở lên bố trí không quá 3 cấp phó

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục thuộc bộ, dự thảo quy định vụ thuộc tổng cục có từ 15 đến 20 biên chế công chức, cục (trừ cục đặt tại địa phương), thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục có dưới 4 tổ chức được bố trí không quá 2 cấp phó.

Vụ thuộc tổng cục có trên 20 biên chế công chức; cục (trừ các cục đặt tại địa phương), thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục có từ 4 tổ chức trở lên thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của từng đơn vị, bảo đảm bình quân không quá 3 người trên một đơn vị.

Đối với bệnh viện hạng 1 trở lên, đơn vị sự nghiệp y tế làm nhiệm vụ kiểm soát và phòng chống bệnh tật tuyến tỉnh hạng 1 trở lên; trường phổ thông có nhiều cấp học có quy mô từ 40 lớp trở lên theo dự thảo nghị định được bố trí không quá 3 cấp phó…

Quy định mới của Ban Bí thư về nhân sự các cơ quan tham mưu, giúp việc cho tỉnh, thành ủyQuy định mới của Ban Bí thư về nhân sự các cơ quan tham mưu, giúp việc cho tỉnh, thành ủy

Theo quy định của Ban Bí thư, số cấp phó của người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy không quá 18 người, còn Hà Nội, TP.HCM không quá 24 người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88