Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030, xây dựng khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội
Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030, xây dựng khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội

Mục đích của kế hoạch là tổ chức triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp nhằm đạt các mục tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg.

Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đến 2030 đạt khoảng 19.600 căn.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất, đảm bảo đủ quỹ đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu đô thị, quy hoạch khu công nghiệp; tại các đô thị còn lại (loại IV, loại V), UBND cấp huyện, cơ quan chức năng căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn hoặc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được duyệt để xác định cụ thể quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu ở cho các đối tượng…

Về giải pháp nguồn vốn, kế hoạch yêu cầu bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện các đề án của Chính phủ để phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách, bao gồm đối tượng chính sách về nhà ở xã hội; huy động nguồn vốn xã hội hóa khác để phát triển nhà ở xã hội; triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ và gói hỗ trợ khách hàng cá nhân vay mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Trong đó, NHNN chi nhánh Quảng Nam được yêu cầu theo dõi, giám sát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản; chỉ đạo các TCTD kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, cho vay đối với lĩnh vực bất động sản bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chú trọng triển khai chương trình cho vay ưu đãi đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội và gói hỗ trợ khách hàng các nhân vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win