Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được bố trí tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước phân bổ thực hiện chương trình trong 3 năm (2021 – 2023) là hơn 1.239 tỷ đồng. Các chính sách giảm nghèo của Trung ương và của tỉnh đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 7,59% (33.127 hộ nghèo) năm 2021 xuống còn 5,57% (24.669 hộ nghèo) năm 2023, bình quân mỗi năm giảm 1,01% (tương ứng giảm 4.229 hộ nghèo), trong đó tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân mỗi năm 7,92% (tương ứng giảm 3.402 hộ nghèo).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 huyện nghèo là Phước Sơn và Bắc Trà My đăng ký thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025, đang từng bước đạt kết quả theo chỉ tiêu đề ra hàng năm, từ sự đầu tư của các nguồn lực.

Tặng bằng khen cho các tập thể thực hiện hiệu quả công cuọc giảm nghèo tại địa phương
Tặng Bằng khen cho các tập thể thực hiện hiệu quả công cuộc giảm nghèo tại địa phương

Các địa phương được tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin).

Đối với phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với các phong trào, cuộc vận động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”…, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quản Nam đã tặng Bằng khen cho 37 tập thể, 5 cá nhân, 11 hộ gia đình đã thực hiện hiệu quả công cuộc giảm nghèo bền vững gia đoạn 2021 – 2023.

Hiệu quả từ phong trào giúp nhau thoát nghèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win