UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong quá trình giám sát vốn vay và thu hồi nợ. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách, quy định để trục lợi, vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã định kỳ vào ngày 5 hằng tháng lập và cung cấp danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội làm căn cứ cho vay. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay trong việc tổ chức, thực hiện; đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp, Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức tuyên truyền về chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện tổ chức giải ngân kịp thời nguồn vốn đến đối tượng thụ hưởng; phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đến các cấp, các ngành và người dân, đối tượng thụ hưởng biết thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách cho vay đảm bảo kịp thời; chỉ đạo các thôn trưởng, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện bình xét cho vay một cách công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn để cho vay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88