Với tỷ lệ thực hiện 9,54%/cổ phần (cổ đông sở hữu 1 cổ phàn được nhận 954 đồng) và 742,3 triệu cổ phần đang lưu hành, BVH dự chi hơn 708 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 28/12/2023.

Theo đó, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa đến hết năm 2023 lên tới hơn 12.400 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, sau 9 tháng năm 2023, BVH ghi nhận doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm giảm 2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 29.464 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu phí bảo hiểm gốc (31.367 tỷ đồng) giảm 1%, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm (2.471 tỷ đồng) tăng 25%.

Mặt khác, chi phí bồi thường bảo hiểm tăng 7% lên hơn 28.139 tỷ đồng, khiến tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 5% lên gần 31.165 tỷ đồng.

Doanh thu giảm không đủ bù đắp chi phí tăng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BVH lỗ gộp gần 1.701 tỷ đồng.

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 30/09/2023 đạt 215.293 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm 31/12/2022.

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 1.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 826 tỷ đồng, bám sát kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 18.278 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.090 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 4% và 4,6% so với thời điểm 31/12/2022.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/11, cổ phiếu BVH tăng nhẹ 0,62% lên mức 40.800 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt gần 0,3 triệu đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88