(Xây dựng) – UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, xử lý đối với các trường hợp xây dựng chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cho thuê, chia nhỏ nhà ở riêng lẻ thành nhiều căn để bán hoặc cho thuê.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý việc chia nhỏ nhà ở thành nhiều căn để bán hoặc cho thuê
Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xử lý việc chia nhỏ nhà ở thành nhiều căn để bán hoặc cho thuê.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, việc tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng gắn với việc kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng. Đặc biệt là công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được duyệt, độ an toàn công trình trước và trong suốt quá trình thi công theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc quản lý, xử lý đối với các trường hợp xây dựng chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cho thuê, chia nhỏ nhà ở riêng lẻ thành nhiều căn để bán hoặc cho thuê. Từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm khi phát sinh vi phạm.

Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, Sở Xây dựng chủ động báo cáo, trao đổi với Bộ Xây dựng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, giám sát các công trình xây dựng nhưng thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng công tác quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win