VKSND TP. Chí Linh tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS TP. Chí Linh.

Quá trình trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát tập trung nghiên cứu hồ sơ xác minh, phân loại án chưa có điều kiện thi hành, các việc hoãn, đình chỉ thi hành án, việc thi hành án xong, các khoản thu, chi tiền trong thi hành án, việc thu phí thi hành án và việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại Chi cục THADS TP. Chí Linh.

Kết quả trực tiếp kiểm sát cho thấy, việc tổ chức xác minh tài sản, điều kiện thi hành án, phân loại việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành đối với án thụ lý thi hành tại Chi cục THADS TP. Chí Linh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ phản ánh đầy đủ tiến độ và kết quả việc tổ chức thi hành theo đúng trình tự, thủ tục. Việc thực hiện biện pháp cưỡng chế, kê biên, giao tài sản; việc chi trả tiền thi hành án; việc thu phí thi hành án; các thủ tục giải quyết như ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án, đình chỉ thi hành án… được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, trong quá trình thao tác nghiệp vụ của Chấp hành viên, ngoài những ưu điểm còn có một số thiếu sót về trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Thi hành án dân sự đã được Đoàn trực tiếp kiểm sát kiến nghị.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn trực tiếp kiểm sát, đồng chí Ngô Thị Len, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Chí Linh đã yêu cầu các Chấp hành viên, cán bộ Chi cục khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, thiếu sót theo nội dung kết luận của Đoàn để việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện nghiêm chỉnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88